Polski

English | Polski
Buy | Kupić
Purchase (ten sam znak co wyżej) | Kupować
Shopping | Zakupy
Sales counter | Kasa
Pay | Płacić
Cash | Gotówka
Credit card | Karta kredytowa
Coin | Moneta
Receipt | Receipt
Invoice | Faktura
Rest | Reszta
Size | Rozmiar
Cheap | Tani
Expensive | Drogi

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org