Polski

English | Polski
New | Nowy
Old | Stary
Modern | Nowoczesny
Big | Ogromny
Large | Duży
Small | Mały
Tiny | Drobny
Round | Okrągły
High | Wysoki
Low | Niski
Square | Kwadratowy
Wide | Szeroki
Narrow | Wąski
Full | Pełny
Empty | Pusty
Deep | Głęboki
Shallow | Płytki
Clean | Czysty
Dirty | Brudny

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org