Polski

English | Polski
Profession | Zawód
Doctor | Lekarz
Salesman | Sprzedawca
Nurse | Pielęgniarka
Policeman | Policjant
Driver | Kierowca
Taxi driver | Taksówkarz
Manager | Dyrektor
Secretary | Sekretarka
Accountant | Księgowy
Reporter | Dziennikarz
Waitress x2 | Kelner
Babysitter | Opiekunka
Actor | Aktor
Actress (ten sam znak co wyżej) | Aktorka
Architect | Architekt
Bartender | Barman

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org