Polski

English | Polski
Meeting | Spotkanie
Talking | Rozmowa
Interview | Wywiad
News | Wiadomość
Leave me information | Dostać wiadomość
Leave information | Zostawić wiadomość
Note / save the note | Notatka
Hear the message | Usłyszeć wiadomość
Call | Dzwonić do kogoś
Advice | Rada
Help | Poradzić
Suggestion | Sugestia, propozycja
Join | Dołączyć

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org