Polski
Język migowy: 

Rodzice
Matka/Mama
Ojciec/Tata
Brat
Siostra
Para
Państwo
Dziecko
Niemowlę
Syn
Córka
Babcia
Dziadek
Ciocia
Wujek

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org