Polski
Język migowy: 

Ja

Ty

On/Ona Oni My Mam

Nazwisko

Imię

Migowy znak Lat/Wiek

Głuchy

Słyszący

Masz

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A
REGON: 360614795
NIP: 9512387159
KRS: 0000538267
TEL.: +48 600 069 128


NUMER RACHUNKU:
BANK Pekao SA
96 1240 1040 1111 0010 6087 8457
Adres:
ul. Józefa Hauke-Bosaka 16 A
01-540 Warszawa
kontakt@migam.org